Siste rapport 0001 - 23.12.2005 01:18

Siste posisjon - vis i kart
Når:14.02.2006 23:40Fart:3.2 knop
Posisjon:68° 41.04' WKurs:67 °
56° 16.72' S

Gjestebok / Guestbook

Skriv i gjesteboken / Write in Guestbook

Navn/Name:
E-post/E-Mail (hvis ønskelig/if desirable):
I dette feltet skriver du nøyaktig/Here you write exactly: THISISNOTSPAM:
Tekst/Text (maks 1000 tegn/Max 1000 characters):