Siste rapport 0012 - 06.01.2006 06:19

Siste posisjon - vis i kart
Når:14.02.2006 23:40Fart:3.2 knop
Posisjon:68° 41.04' WKurs:67 °
56° 16.72' S

Lenker

Andre langtur seilere som vi har møtt:

Nyttige nettsted for seilere

Diverse

Sist oppdatert September, 2005